Praktische informatie

Gemeente Jeugdzorg 

Ik heb contracten met de 9 gemeenten van de Brabantse Wal.

De jeugdprofessionals van Centrum Jeugd en Gezin van deze gemeenten kunnen je – na een persoonlijk gesprek – doorverwijzen naar mijn praktijk voor begeleiding. Je kunt ook een doorverwijzing naar mij krijgen via de huisarts. Na doorverwijzing worden de kosten vergoed door de gemeente waar je woont.

 

Gemeente WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning ) onder de noemer Begeleiding

Kosten:  €17,60 per 4 weken

De WMO-medewerker van de gemeente kan je – na een persoonlijk gesprek – doorverwijzen naar mijn praktijk voor begeleiding. Samen stellen we dan een begeleidingsplan op ter goedkeuring, waarna de behandeling kan worden gestart. Met de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht is een direct contract.

 

Ziektekostenverzekering 

Kosten: €85 per uur. Een gesprek duurt gemiddeld 1,5 uur.

Vergoeding: Ik ben aangesloten bij de NVPA onder registratienummer 100919, lid van het RBCZ onder licentienummer 204636R en AGB code  90065792.  Dit kan betekenen dat je voor een vergoeding in aanmerking komt wanneer er in jouw polis bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen is opgenomen. Neem contact op met je verzekeraar over de hoogte van de vergoeding en je eventuele eigen bijdrage.

 

Werkgever 

Omdat de werkgever er veel aan gelegen is

  •           dat jij als werknemer blijft functioneren en beter in je vel komt te zitten
  •           en daardoor kunt blijven werken of eerder terug kunt keren naar je werk
  •           en je door dit bewustwordingsproces je beter voelt, waardoor je ook beter presteert

is deze vaak bereid mee te betalen of te betalen uit de bij- en nascholingsgelden, aangezien jij aan je persoonlijke ontwikkeling werkt

 

Annulering

Het spreekt voor zich dat afspraken tijdig geannuleerd dienen te worden, ( uiterlijk 48 uur van te voren )

 

Klachtenregeling en kwaliteit 

Alle therapeuten aangesloten bij de NVPA zijn gehouden aan de richtlijnen van de beroepscode. De therapeut valt onder het klachtrecht van de NVPA, en voor tuchtrecht onder de koepel RBCZ, met als tuchtcommissie de TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg). Als geregistreerd lid val ik dus onder de klachtenregeling van deze beroepsorganisaties. Ik werk volgens bepaalde afspraken die deze beroepsorganisaties gemaakt hebben. Deze klachtenregeling is toegankelijk voor cliënten en andere belanghebbenden.

Als u ontevreden bent over de begeleiding of behandeling, stel ik het op prijs dat ik de gelegenheid krijg om er met u over te praten. Als de uitkomst niet bevredigend is, en u wilt toch een klacht indienen dan kunt u bij het RBCZ terecht. (Onder het kopje informatie klikt u op over RBCZ. U klikt door naar wettelijk verplicht en U vindt de wettelijke regeling) U kunt het beste uw klacht online via het klachtenformulier indienen. (Onderaan de pagina klikt U door naar landelijk meldpunt zorg). Zie voor het indienen van een klacht het tuchtcollege TCZ.

Om kwaliteit te waarborgen ben ik bij de volgende verenigingen/ organisaties aangesloten.